استخدام نیرو در اسلامشهر در یکی از بزرگترین مرکز های چاپ اسلامشهر

در مرکز چاپ رستا وظایف محول شده برای نیروی منشی اعم از پاسخگویی به تماس های داخلی, هماهنگ کردن برنامه های هفتگی, بازاریابی تلفنی, و ... است.

شرح وظایف